Yapışkan Bantlar

Kauçuk Mastikasyon Nedir?

Mastikasyon, kauçuk birleştirme sürecinde önemli bir adımdır. Bileşim bileşenlerini eklemeden önce kauçuk çiğneme gereklidir.

Mastikasyon, kauçuk parçacıklarının moleküler zincirlerinin öğütme, karıştırma vb. mekanik kesme yoluyla yumuşatılması veya parçalanması işlemidir. Kauçuk mastikasyonu ile kauçuğun viskozitesi uygun bir seviyeye düşürülür. Kauçuk ağaçlarından elde edilen doğal kauçuk çok yüksek moleküler ağırlığa (MW) sahiptir, bu nedenle moleküler ağırlıkları sentetik kauçuklar gibi kontrol edilemez.

Yüksek molekül ağırlığı, kauçuğu sertleştiren yüksek viskozite anlamına gelir, böylece orijinal viskozitesinde başka herhangi bir toz veya sıvı bileşen eklemek neredeyse imkansız hale gelir. Doğal kauçuk, moleküler ağırlığın kontrollü olarak azaltılmasını gerektirir, bu moleküler ağırlık azaltma işlemi çiğneme işlemidir.

Mastikasyon Süreci ne işe yarar?

– Kauçuğu yumuşatır
– Bileşim bileşenlerinin homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlayın
– Esnekliği ve elastikiyeti artırır
– Çekme, yırtılma ve aşınma direnci gibi fiziksel özellikleri iyileştirir
– Daha iyi yapışma

Kauçuk çiğneme yapıştırıcı üretimine nasıl yardımcı olur?

Yapışkan Bantlar

Doğal kauçuğun mastiklenmesi, kauçuk bileşiği içinde moleküller arası bağlanmayı teşvik ederek daha iyi yapışma sağlar. Tüm yüzeylere yapışır ve güçlü yapıştırma uygulamaları için yapılabilir. Bunun nedeni çiğnenmiş kauçuğun sahip olduğu özelliklerdir:

– Çiğnenmiş kauçuğun yüksek ıslanabilirliği
– Yüksek yüzey teması
– Daha fazla moleküller arası etkileşim yaratan yüksek yüzey enerjisi
– Artan yapışkanlık

Kauçuk Mastikasyon için ne tür makineler gereklidir?

1) İki Merdaneli Değirmen:

Yapışkan Bantlar

İki valsli değirmenler, kauçuk karıştırmanın yanı sıra kauçuk çiğneme için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Makine, biri tahrik silindiri ve diğeri ön silindir olmak üzere, pürüzsüz veya yivli yüzeye sahip yüksek kaliteli çelikten yapılmış, yatay olarak yerleştirilmiş, ters yönde dönen iki silindirden oluşur.

Ön merdane serbestçe dönerken tahrik merdanesine güç verilir ve sabit bir hızda döner. İki silindir arasındaki hız oranı, işlemeyi kontrol etmek için ayarlanabilir. Merdaneler arasındaki kesme hareketi kauçuk zincirlerin mastikasyonunu sağlar ve karışımın homojen dağılımını sağlar.

İki valsli değirmen bir ısıtma ve soğutma sistemi ile donatılmıştır. Isıtma, daha kolay çiğneme için kauçuğu yumuşatabilirken, soğutma aşırı ısı birikimini önler ve kauçuğun istenen özelliklerini korur. İki Silindirli değirmenler, çiğneme ve karıştırma işlemi üzerinde iyi bir kontrol sunarak üreticilerin nihai kauçuk bileşiklerinde istenen özellikleri elde etmelerini sağlar.

2. Dahili karıştırıcılar:

Yapışkan Bantlar

Banbury mikseri olarak da bilinen dahili mikser, birbirine geçen iki döner rotor ile donatılmış kapalı mikserlerdir. Dahili karıştırıcılar esas olarak kauçuğun kapalı bir durumda ayarlanabilir sıcaklık ve basınçla aralıklı olarak plastikleştirilmesi ve karıştırılması için kullanılır. Esas olarak bir iç karıştırma odası ve rotorlardan oluşur. Rotorlar döndükçe kauçuğu keser ve yoğurur, çiğnemeyi teşvik eder ve bileşenlerin karıştırılmasını sağlar.

Bir iç karıştırıcı, açık bir karıştırıcıya dayalı olarak geliştirilen bir tür yüksek mukavemetli aralıklı karıştırma ekipmanıdır. Bu karıştırıcı, kauçuk karıştırma işleminde daha büyük karıştırma kapasitesi, daha kısa süre ve daha yüksek üretim verimliliği gibi açık değirmenden daha üstün bir dizi özelliğe sahiptir. Toz uçuşmasının üstesinden daha iyi gelebilir, bileşik maddelerin kaybını azaltabilir, ürün kalitesini ve çalışma ortamını iyileştirebilir, güvenli ve rahat çalışmayı sağlayabilir ve emek yoğunluğunu azaltabilir.

3. Ekstrüderler:

Yapışkan Bantlar

Kauçuk ekstrüderler, kauçuk malzemelerin sürekli çiğnenmesi ve şekillendirilmesi için yaygın olarak kullanılır.

Ekstrüderler sürekli işleme, karıştırma ve büyük hacimlerde kauçuk bileşiklerini işleme yeteneği sağlar. Makine ısıtılmış bir varil ve içinde dönen bir vidadan oluşmaktadır. Vida çeşitli bölgelerle tasarlanmıştır: besleme, sıkıştırma, eritme ve ölçüm bölümleri.

Kauçuk bileşikleri hazne aracılığıyla eklenir ve besleme sistemi sürekli işleme için ekstrüdere tutarlı bir kauçuk bileşiği tedariki sağlar. Vida döndükçe kesme, sıkıştırma ve ısı oluşumu meydana gelir. Ekstrüderin ucundaki kalıp, ürünün nihai şeklini belirler.

Ekstrüderler gelişmiş kontrol ve otomasyon sistemi ile donatılmıştır.

4. Takvimler:

Yapışkan Bantlar

Kalenderler, kauçuk endüstrisinde kauçuk bileşiklerinin işlenmesi ve şekillendirilmesi için kullanılan makinelerdir.

Kalenderler, hat konfigürasyonunda düzenlenmiş 2 veya daha fazla silindirden oluşur.

Kauçuk malzeme silindirler arasındaki kıskaca beslenir ve içinden geçerken mastikasyona uğrar ve sürekli bir tabaka veya belirli bir profil haline getirilir.

Kalenderler, sürekli işleme, mükemmel kalınlık kontrolü ve istenen yüzey kalitesini elde etme gibi avantajlar sunar. Tek kalenderleme, çoklu kalenderleme, ters L kalenderleme, ofset kalenderleme ve süper kalenderleme kalenderleme tekniklerinden bazılarıdır.

5. Yoğurucular:

Yapışkan Bantlar

Dispersiyon Yoğurucular, düşük viskoziteli yapıştırıcıdan yüksek viskoziteli polimerlere kadar çeşitli malzemeleri karıştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu çok yönlü makineler hem kauçuk hem de plastik endüstrilerinde kullanılabilir.

Dispersiyon yoğurucular, daha iyi dağılım sağlayan homojen bileşik karışımlar oluşturmak için hammaddenin karıştırılmasını ve harmanlanmasını mükemmel bir şekilde kontrol eder. Yoğurucular kesme, sıkıştırma ve uzama kuvvetlerinin kombinasyonunu içeren benzersiz bir karıştırma mekanizması kullanır.

Yoğurucular, silindirik veya dikdörtgen şekilli kapalı bir karıştırma odasından oluşur. Hazne, karşılıklı dönen, iç içe geçmiş iki rotor veya bıçakla donatılmıştır. Rotorlar sigma ya da z şeklindedir. Bir yoğurucudaki rotorlar zıt yönlerde döner ve kesme, sıkıştırma oluşturur ve katkı maddelerinin karıştırılmasını, çiğnenmesini ve dağılmasını teşvik eder.

Kısacası, mastikasyon ham kauçuğun işlenmesinde bir ön aşamadır. Ve yukarıdaki mekanik ekipman ve katkı maddeleri (İşleme yardımcıları, Plastikleştiriciler, yumuşatıcılar vb.) çiğnemeye yardımcı olur ve böylece plastikliği artırır ve viskoziteyi azaltır.

Similar Posts